* نماد اعتماد الکترونیک *

دعوت به همکاری در فیلتر ایران

مجموعه فیلتر ایران جهت معرفی محصولات در زمینه سستم های تصفیه آب و تصفیه هوا و متعلقات از کلیه همکاران وارد ککنده و تولید کننده در سراسر ایران جهت معرفی محصولات دعوت به همکاری مینماید.

همکاران محترم فعال در زمینه تصفیه آب و تصفیه هوا و متعلقات میتوانند تقاضای خود را جهت مکعرفی محصولات در سایت فیلتر ایران از طرق تلفن های مجموعه فیلتر ایران و یا از طربق ایمیل ارسال نمایند.

تلفن های مجموعه فیلتر ایران

021-44289506

021-44289507

021-44289508


E-MAIL
admin@FILTERIRAN.COM