مینرال فیلتر

فیلتر مینرال یا معدنی گننده آب

این فیلتر به عنوان یکی از فیلتر های مکمل در دستگاه های تصفیه آب کاربرد فراوان دارد .این کپسول در مرحله خروجی دستگاه های تصفیه آب قابل نصب است و میتواند املاح آب را برای شما تنظیم نماید.

از املاحی که این کپسول میتوان تنظیم نماید میتوان به موادی همچون منیزیم سدیم پتاسیم و دیگر مواد معدنی مورد نیاز بدن اشاره نمود.

استفاده از این کپسول میتواند فقر مواد معدنی موجود در آب را جبران نمابد.

امروزه در بیشتر دستگاه های تصفیه آب خانگی از این فیلتر استفاده میشود.

برای مشاهده نمونه دستگاه تصفیه آب مینرال کلیک نمایید

تصفیه آب های مجهز به فیلتر مینرال


منع مصرف:

اگر فردی دارای ناراحتی های گوارشی و ناراحتی های کلیوی میباشد توصیه میکنیم از این فیلتر استفاده نشود