اینفرارد

فیلتر اینفرارد یا اکسیژن ساز

فیلتر های اکسیژن ساز یا اینفرارد یکی دیگر از فیلتر های مکمل در دستگاه های تصفیه آب خانگی و اداری هستند که برای تنظیم حجم اکسیژن آب از آنها استفاده میشود

فیلتر های اینفرارد بر خلاف باور برخی از مردم آب را گاز دار نمیکند بلکه به وسیله تکنولوژی شکست ملکولی حجم مولکوهای موجود در آب را بیشتر میکند تا برای بدن انسان قابل جذب تر باشند.

فیلتر های اینفرارد را در خروجی دستگاه های تصفیه آب قابل نصل هستند و به وسیله اتصالی به نام فیتینگ به دستگاه تصفیه آب متصل میکنند.

استفاده از این فیلتر های با توجه به اینکه میتواند حجم بیشتری از اکسیژن را وارد بدن نماید و در نتیجه سوخت وساز بدن بهتر میگردد فرایند چربی سوزی و سلامت قلب و مغر را در پی خواهد داست.

استفاده از این فیلتر برای همه گروه ها مناسب است . منع خاصی ندارد

نمونه دستگاه تصفیه آب اکسیژن ساز